دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.

حضرت فاطمه (س)

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>