دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 


 زمامدار اسلامی در عمل به عهدی كه خدا از او گرفته موفق نمی‏شود، مگر با یاری خواستن از خدا و آماده كردن نفس برای احترام به حق. 

امام علی (ع) 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>